Montage

Vakwerk. Daar gaat het om bij de montage van deuren en het plaatsen van kozijnen. Ons vakkundige team, dat door Montaplus zelf is opgeleid, levert de kwaliteit die uw project verdient.

 

Werkwijze

Voor aanvang van het werk hebben we een voorbespreking met de uitvoerder om zo tot een goede planning te komen, zodat we tijdig kunnen opleveren.

Afhankelijk van de omvang van het werk brengen we geregeld een bouwbezoek, waarin we de voortgang en de planning van het werk bespreken met de uitvoerder/projectleider.

Door de grote montagecapaciteit van Montaplus is het mogelijk het project, tijdelijk of in zijn geheel te versnellen door meerdere monteurs in te zetten.

 

Meer informatie over het inmeten en de montage.

LEES MEER

 

 

Montameet (digitaal 3D inmeten)

De kozijnen worden digitaal ingemeten en uniek genummerd maar nu worden ook de afwijkingen in de stijlen en de bovendorpel gemeten. De inmeetgegevens worden met speciale software verwerkt naar een perfect passende deur.

 

De deuren worden in onze eigen fabriek bewerkt. De scharnierkrozingen en de slotboringen worden allemaal in de fabriek vervaardigd, ook de sloten worden fabrieksmatig gemonteerd. Door deze manier van werken worden de bewerkingen op de bouwplaats aanzienlijk minder en kunnen de deuren vlak voor de oplevering van het werk gemonteerd worden. De kans dat er beschadigingen plaatsvinden wordt daarmee dus kleiner.

 

Inmeten 

Het inmeten van de kozijnen doen we digitaal en vertalen we naar naar productiegegevens. Alle deuren voorzien we van een uniek nummer dat we op tekening aangeven, ook als de deuren door de aannemer geleverd worden.

We leveren de deuren pasklaar met een uniek nummer op de bouw. Daar kunnen we eventueel nog een kleine correctie doorvoeren als dat nodig is. De scharnieren en sloten worden op de bouw gefreesd en gemonteerd.

 

Traditioneel afgehangen

Bij traditioneel afhangen worden de deuren, vaak op de sponningmaten van de kozijnen, door de aannemer of door Montaplus op de bouw geleverd. De deuren worden door Montaplus volledig kozijnvolgend geschaafd en vervolgens worden de scharnieren gekroosd en de boring voor het slot gemaakt. Als deze bewerkingen zijn uitgevoerd worden de deuren in het kozijn gehangen en afgesteld en afgemonteerd.

 

Upgrade brandwerende deuren

 

Zijn uw deuren niet brandwerend? Of twijfelt u hieraan? Laat uw deuren testen door een bevoegde instantie op brandwerendheid. In het rapport kunt u lezen wat er aan een deur aangepast moet worden om deze brand- en rookwerend te maken. Soms kunnen we de deuren aanpassen met strips, maar het kan ook zijn dat u een nieuwe brandwerende deur nodig hebt. Wij kunnen beide opties voor u uitvoeren.